Effectieve leesbevordering

Met Femke Scheltinga

Uit verschillend onderzoek blijkt dat leerlingen vanaf halverwege of einde basisschool steeds minder interesse krijgen in lezen. Aandacht voor lezen en leesmotivatie is daarom al vroeg van groot belang. Maar waarom lezen leerlingen niet graag? Dat kan allerlei redenen hebben. Een steeds grotere groep leerlingen heeft moeite met lezen, spreekt thuis een andere taal of komt thuis weinig met boeken in aanraking. Hoe kunnen ook deze leerlingen ge├źnthousiasmeerd worden om te lezen? Wat zijn effectieve componenten van leesbevordering?

In deze sessie wordt eerst kort ingegaan op wat effectieve leesbevordering is en hoe rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Vervolgens gaan de studenten zelf kort met elkaar praktisch aan de slag om te ervaren en na te denken over waarom leerlingen (en ook de student zelf) nu eigenlijk lezen. De studenten gaan in gesprek aan de hand van een leidraad die eerder voor praktijkonderzoek is ontwikkeld.

11:00 - 12:00
Deelsessie 1
Online

Femke Scheltinga werkt sinds juni 2015 bij het ITTA. Hiervoor heeft zij als senior projectleider bij het Expertisecentrum Nederlands gewerkt. Ze heeft ervaring in het uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek op het gebied van taalonderzoek, zowel in primair als voortgezet (speciaal) onderwijs. Ze heeft zich de afgelopen jaren in het bijzonder beziggehouden met leesvaardigheid en dyslexie, maar ook andere aspecten van taalvaardigheid hebben haar interesse.

Deel deze pagina: