Programma

Tijdens het symposium Pabo Leest! worden studenten van pabo-opleidingen en onderwijsassistenten in opleiding geïnformeerd en geïnspireerd over hoe het (voor)leesplezier in het basisonderwijs bevorderd kan worden. Het programma bestaat uit lezingen en workshops, waar de studenten kennis en ideeën opdoen om toe te passen in hun (toekomstige) lessen.

Over Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek zet zich in om van jongeren lezers te maken. Dat doen haar medewerkers door educatieve programma’s op het gebied van literatuuronderwijs en leesbevordering te ontwikkelen en aan te bieden binnen het vak Nederlands in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs en de pabo. Hiermee nemen jaarlijks tienduizenden jongeren deel aan onze leesbevorderingsprogramma’s, waarbij we een adviserende en faciliterende rol op ons nemen.

Passionate Bulkboek biedt jongeren educatieve programma’s aan met leesbevordering als doel. De programma’s sluiten naadloos aan op de kerndoelen en elke methode Nederlands in het primair en voortgezet onderwijs, op het mbo en de pabo. Zij is verantwoordelijk voor (de uitvoering van) Er Was EensJonge JuryDe Inktaap, de Dag van de Literatuur, de Dag van het LiteratuuronderwijsPabo Leest!Write Now!, de Nationale Mediatheek Trofee en de Anna Blaman Prijs.

Stichting Lezen

Stichting Lezen is er om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.

Om dat te bereiken stemt Stichting Lezen bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleren zij initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn. Dat gebeurt door organisaties bijeen te brengen en te verbinden, en door financiële ondersteuning.

Ook het stimuleren van onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten behoort tot het werk van Stichting Lezen. De belangrijkste doelgroep zijn jongeren van 0 t/m 18 jaar. Deze doelgroep wordt voornamelijk via intermediairs zoals ouders/verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten bereikt.

Veelgestelde vragen

Wat is Pabo Leest!?

Pabo Leest! is het symposium voor leesbevordering in het primair onderwijs, bedoeld voor pabo-studenten, -docenten en aankomende onderwijsassistenten. Het programma bestaat uit lezingen en workshops van bekende kinderboekenschrijvers, illustratoren en vakdidactici, waarbij deelnemers kennis en ideeën opdoen om toe te passen in hun (toekomstige) lessen.

De eerstvolgende editie van Pabo Leest! vindt plaats op 19 november 2024.

Als u meerdere tickets wilt bestellen voor uw studenten, bestelt u groepstickets. U bestelt dan het aantal tickets dat overeenkomt met het aantal deelnemende studenten.

Het symposium Pabo Leest! is ook toegankelijk voor andere onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in leesbevordering in het primair onderwijs. In dat geval bestelt u een studententicket via onze webshop.

Deel deze pagina: