Programma

Tijdens het symposium Pabo Leest! op 20 november in de Doelen te Rotterdam werden studenten van pabo-opleidingen geïnformeerd en geïnspireerd over hoe het (voor)leesplezier in het basisonderwijs bevorderd kan worden. Het programma bestond uit lezingen en workshops, waar de studenten kennis en ideeën opdoen om toe te passen in hun (toekomstige) lessen.

Kaarten kostten slechts € 25,- en zijn inclusief lunch.

Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek is dé landelijke organisatie op het gebied van Nederlandse letteren en jongeren. Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten met als doel jongeren te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden zowel bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs als via vrijetijdsactiviteiten.

Anno 2018 is Passionate Bulkboek, naast de Dag van het Literatuuronderwijs, verantwoordelijk voor de educatieve projecten De InktaapDe Jonge JuryDag van de Literatuur en Er Was Eens. Op de vrijetijdsmarkt organiseert Passionate Bulkboek Geen Daden Maar Woorden FestivalWrite Now! en de Anna Blaman Prijs. Deze projecten resulteren in circa dertig uitvoeringen op jaarbasis, uiteenlopend van een workshop schrijven voor vijftien jongeren in Groningen, de viering van de Jonge Jury Lokaal tot de Dag van de Literatuur voor vijfduizend scholieren in de Doelen te Rotterdam.  De organisatie biedt enerzijds grote landelijke activiteiten aan in met name in haar standplaats Rotterdam, maar zoekt tevens haar doelgroep op in de regio.

Stichting Lezen

Stichting Lezen is er om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren een omgeving hebben die ze de kans biedt om het plezier in lezen te ontdekken en boeken te kiezen die aansluiten bij hun belangstelling. Zo kunnen ze uitgroeien tot blijvende lezers.

Om dat te bereiken stemt Stichting Lezen bestaande activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie op elkaar af en stimuleren zij initiatieven, methodieken en instrumenten die vernieuwend zijn. Dat gebeurt door organisaties bijeen te brengen en te verbinden, en door financiële ondersteuning.

Ook het stimuleren van onderzoek en de verspreiding van onderzoeksresultaten behoort tot het werk van Stichting Lezen. De belangrijkste doelgroep zijn jongeren van 0- t/m 18 jaar. Deze doelgroep wordt voornamelijk via intermediairs zoals ouders/verzorgers, bibliothecarissen, leerkrachten en docenten bereikt.

Bibliotheek op School

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat wordt gedaan met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Deel deze pagina: