Op weg naar nieuwe kerndoelen

Met Joanneke Prenger

Leerlingen hebben steeds minder vaak zin om te lezen en zijn er ook steeds minder goed in. Maar goed in staat zijn om teksten te begrijpen is het belangrijkste wat er is. Daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen op het gebied van het beleid in leesonderwijs. Tijdens het symposium neemt Joanneke Prenger pabo-studenten in vogelvlucht mee door de laatste inzichten en vertelt ze over het traject Curriculum.nu, waarin ze samenwerken aan nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs: ook voor lezen!

11:00 - 12:00
Deelsessie 1
Online

Joanneke Prenger is leerplanontwikkelaar taal in het basisonderwijs bij SLO en houdt zich bezig met projecten rondom Curriculum.nu, leesonderwijs, geïntegreerd taalonderwijs en evalueren in het taalonderwijs. Daarnaast is ze redactielid van het tijdschrift MeerTaal en coördineert ze vanuit SLO het Landelijk Netwerk Taal, netwerk voor taalcoördinatoren en taalspecialisten in het po.

Deel deze pagina: